TADAO ANDO

Slika

UVOD

Predstavil bom japonskega arhitekta Tadaa Anda. bil je samouk, njegov pristop do arhitekture je bil poimenovan kot “kritični regionalizem” in sicer zato, ker je Ando skušal svoje stavbe prilagajati terenu in ne obratno. Bil je vzgojen na japonskem, kjer sta vera in način življenja močno vplivala na arhitekturo in dizajn.

Tadaov stil arhitekture naj bi vseboval efekt haikuja, (kratka in preprosta japonska pesnitev, ki izraža neko čustvo ali čustveno stanje) torej poudarja neko ničevost in praznino da s pomočjo njih izrazi lepoto preprostosti. Preprostost njegove arhitekture se osredotoča na notranjo lepoto in zanemarja zunanji izgled, zato lahko v Andovih delih velikokrat opazimo vplive Zena (religijsko gibanje na japonskem, ki pravi da sta lepota in smisel življenja v naravi).

Pravi tudi, da ni potrebe, da bi razlikovali dizajniranje sakralnih/religijskih stavb in navadnih hiš, saj je spiritualni pridih potreben v vseh stavbah. Poleg tega Ando tudi povezuje naravo in arhitekturo. S stavbami velikokrat skuša predstavljati značilnosti narave.

Slika 1: Tadao Ando, “Naoshima art museum”, Naoshima

ŽIVLJENJEPIS

Rodil se je v Osaki na japonskem, leta 1941. Od drugega leta naprej je živel pri babici. Delal naj bi kot bokser dokler se ni odločil za poklic arhitekture, čeprav na tem področju ni imel nobenega treniranja ali prakse.

Ando se ni ukvarjal samo z japonsko arhitekturo , ampak tudi s zahodno arhitekturo. Arhitektova kariera poteka še danes, trenutno se Ando ukvarja s projekti v Ameriki.

Stavbe Tadaa Anda so znane po kreativni uporabi naravne svetlobe in po oblikah, ki se čim bolj zlivajo ali prilagajajo naravnemu terenu na katerem stavba stoji (tudi tu lahko vidimo preprostost). Tadao s tem noče terena prilagoditi stavbi, ampak skuša stavbo prilagoditi terenu. Andove stavbe so pogosto karakterizirane s posebnimi tridimenzionalnimi potmi kroženja. Te poti se mešajo med interierjem in eksterierjem.

Andov hišni kompleks v Rokku zunaj Kobe je kompleks sestavljen iz teras, balkonov atrijev in gred. Dizajni za Rokko hiše 1 in Rokko hiše 2 ilustrirajo vrsto različnih problemov klasične ali tradicionalne arhitekture – alternative zaprtosti in odprtosti, kontrasti med svetlim in temnim, ter razlike med snovjo in praznino. Pomembno je  tudi  Andovo inžinirsko znanje, saj so njegove stavbe med potresom Hanshin (1995) ostale nepoškodovane.

Slika 2: Tadao Ando, 1995, “Lee Ufam museum”, Naoshima

DELA

adao je po odprtju svoje pisarne v Osaki hitro zaslovel. Zgradil je namreč “Vrstno hišo v Sumiyoshiju” (znano tudi kot Azuma hišo), zato je dobil letno nagrado Arhitekurnega instituta na Japonskem. In tako začel s svojim karakterističnim izgledom preprostih betonskih zidov in načinov osvetljevanja z naravno svetlobo. Andovo obvladovanje svetlobe in narave ga je katapultiralo na globalni oder približno leta 1980. Še v istem desetletju je dokončal dve svoji najznamenitejši stavbi “cerkev na vodi” in “cerkev svetlobe” v 1989. Še danes  sta ti dve deli najbolj ikonični Andojevi deli, saj predstavljata spiritualen ali religijski prostor v okolici enega samega naravnega elementa, zato sta popolna primera Andojevih arhitekturnih principov.

Tadao Ando se ni ukvarjal samo z japonsko arhitekturo , ampak tudi s zahodno arhitekturo. Dizajniral je tudi krščanske cerkve. Čeprav imata japonska in krščanska cerkev očitne razlike in unikatne značilnosti, ju Ando enako obravnava. Svoje metode  tako razlaga: “Ko dizajniram stavbe pomislim na celostno kompozicijo, tako kot udi ki se vežejo s telesom. Nato pa pomislim na to, kako bi ljudje dojemali ali doživljali stavbo.

Arhitekt gradi še potekajoči projekt v New Yorku.

Nekaj njegovih najbolj znanih stavb:

  • Tomishima House – Osaka
  • Uno House – Kyoto
  • Hiraoka House – Hyogo

Slika 3: Tadao Ando, 1987, “Hyogo prefectural Museum of Art”, Kobe.

  • Shibata House – Ashyia, Hyogo
  • Tatsumi House – Osaka
  • Soseikan-Yamaguchi House – Hyogo
  • Takahashi House – Ashyia, Hyogo

ZAKLJUČEK

Z raziskovanjem o japonskem arhitektu Tadaou Andu sem spoznal veliko o japonski kulturi in arhithekturi. Tadao Ando je eden izmed obrazov japonske arhitekture in je velik vpliv na arhitekturo po vsem svetu. Še danes v svet dizajna in arhitekture vpeljuje staro tradicionalno japonsko kulturo in elemente zen budizma. Povezovanje človeško narejenih stavb s naravo iz Tadaa Anda naredi unikatnega arhitekta, s svetlo prihodnostjo, saj njegov pristop k arhitekturi ni le dekorativen in sensualen, temveč tudi praktičen.

Slika 4: Tadao Ando, 1989, “Church of light”, Osaka

SUMMARY

Studying the japanese architect Tadao Ando has helped me learn about the japanese culture and architecture. Tadao Ando is one of the biggest architects of Japan, and is still a big influence all across the globe. He is still incorporating the old japanese traditions and elements of zen-buddism in todays architecture and design. Linking man-made buildings and nature makes Ando a very unique architect with a bright future, because his architectural principles are not only meant for decorative purposes but are also practical.

VIRI

Hiromitsu morimoto.2015.Church-of the Light.[slika].[17.maj.2015].Dostopno na spletnem naslovu <https://www.flicker.com>
Hiroshi Ueda.1993.Tadao.Ando, Forest of Tombs Museum.[slika].[6.januar.2018].Dostopno na spletnem naslovu <https://www.domusweb.it>
-663 highland. 2006.Hyogo prefectural Museum of Art.[slika].[16.september.2006].Dostopno na spletnem naslovu <http://commons.wikimedia.org>
Tadao Ando. 2019. Wikipedia. [7.januar.2019; 18:27].Dostopno na spletnem naslovu: <https://en.wikipedia.org>

AVTOR

ZORKO  Vid  2018/19